koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

Terminy spotkań

Grupy Bierzmowanych

Opiekunowie grup:

Ks. Paweł Samborski – grupa Św. Floriana

Ks. Paweł Płaziak – grupa Św. Joanny Beretta Molla

Ks. Piotr Róż – grupa Bł. Karoliny

Bierzmowanie

Do sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza. Uczniowie, którzy taki egzamin zaliczą w szkole, po przedstawieniu zaświadczenia od katechety, będą zwolnieni z tegoż egzaminu w parafii.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Św.,
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu,
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - raz w miesiącu, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Terminy spotkań

Terminy spotkań

Katechezy

Bł. Karolina

Św. Florian

Św. Joanna Molla

wrzesień

12 IX, 

19 IX

14 IX

26 IX

13 IX

27 IX

październik

10 X, 

24 X

12 X

26 X

3. X

24 X,

listopad

7 XI, 

 

16, 17 XI (godz. 19:00)

28 XI

9 XI

16, 17 XI (godz. 19:00) 

9 XI

16, 17 XI (godz. 19:00)

28 XI

 

Spotkanie rozpoczyna się Eucharystią o godzinie 18:00.

Terminy spotkań

Katechezy

Bł. Karolina

Św. Florian

Św. Joanna Molla

wrzesień

12.09,  19.09

14.09,  21.09

13.09,  27.09

październik

10.10,  24.10

12.10,  26.10

3.10,  17.10, 31.10

listopad

7.11,  21.11,  28.11

9.11,  23.11

8.11,  22.11, 29.11

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA:

 

  • 4 XI – pielgrzymka kandydatów do Bierzmowania do Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie.
  • w dniach 16, 17 XI kandydatów obowiązuje uczestnictwo w Triduum przed Uroczystością Odpustową. Nauka dla kandydatów o godz. 19:00
  • 18 listopada Odpust Parafialny. Suma odpustowa o godz. 17:00 - kandydaci obowiązkowo uczestniczą w tej uroczystoiści.
  • 12 XII – nabożeństwo wręczenia modlitwy Ojcze Nasz – kościół Bł. Karoliny godz. 18.00

 


 

Konto parafii:

PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

Losowe cytaty

Ef 5, 20: Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!
Do Odpustu Parafialnego zostało:
3
3
6
6
1
1
Dni
0
0
4
4
Godzin
4
4
8
8
Minut

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia    fatima                radio via 

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo