koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

Orange and White Modern Construction Banner 1200400 px 1200300 px7

Terminy spotkań do bierzmowania w II semetrze dla klasy 8

2 minutes | 454 words

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2023/24 II SEM.

DATA SPOTKANIA

WYDARZENIE

GRUPA

20.02.2024

 

 

 

21.02.2024

g. 19.00 Spotkanie formacyjne

Wręczenie modlitewników.

 

 

 

g.19.00 Spotkanie formacyjne

Wręczenie modlitewników.

SP 18

 

 

 

 

Szkoła ss. Pijarek i pozostali

26.02.2024

Poniedziałek

g. 19.00

Spotkanie z ks. Egzorcystą. Wszyscy kandydaci wraz z rodzicami.

Po spotkaniu Krótkie słowo dla rodziców

Wszyscy

05.03.2024

Wtorek

Egzamin parafialny do bierzmowania godz. 18.30
Obowiązują zagadnienia do egzaminu

Przynosimy indeksy uzupełnione (zdjęcie, podpis, dane osobowe, oceny z klasy 7 i 8 - I semestr)

Przynosimy uzupełnioną kartkę do bierzmowania

Szkoła Podstawowa nr 18

06.03.2024

Środa

Egzamin parafialny do bierzmowania godz. 18.30
Obowiązują zagadnienia do egzaminu

Przynosimy indeksy uzupełnione (zdjęcie, podpis, dane osobowe, oceny z klasy 7 i 8 - I semestr)

Przynosimy uzupełnioną kartkę do bierzmowania

Szkoła SS. Pijarek i pozostali

20.03.2024

Środa

Liturgia sakramentu bierzmowania – sprawy praktyczne i próba g. 19.00

Wszyscy

22.03.2024 piątek

Godz. 18.00 Msza św z rodzicami

Spotkanie z ks. Przedstawicielem ks. Biskupa
Wręczenie krzyży

Wszyscy wraz z rodzicami

05.04.2024

piątek

Godz. 17.00 – 18.00 możliwość spowiedzi

06.04.2024

Sobota

MSZA ŚW Z PRZYJĘCIEM SAKRMENTU BIERZMOWNIA godz.11.00

Zagadnienia do egzaminu dla kandydatów do bierzmowania
(klasy 8 SP)

1. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
2. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo   "bierzmowanie"   pochodzi   od   staropolskiego   słowa   "bierzmo".   Była   to   belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze
3. Wymień 7 darów Ducha Świętego.
l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności.7) Dar bojaźni Bożej.
3. Dialog z biskupem przy bierzmowaniu; (uczymy sie na pamięć tekstu na czerwono)
Biskup zwraca się do kandydatów: Droga młodzieży  powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci   odpowiadają:
Pragniemy,   aby   Duch   Święty,   którego   otrzymamy,   umocnił  nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.
Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij  znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.
4. Modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja Obronę
5. 10 przykazań Bozych
6. 5 warunków spowiedzi
7. 5 przykazań kościelnych'
8. 7 grzechów głownych
9. grzechy cudze
10. co wiem o moim patronie do bierzmowania?

Wprowadzenie Relikwii Św. Franciszka z Asyżu

6 minutes | 1166 words

"W całym Twoim życiu św. Franciszku liczyło się umiłowanie ubogich i naśladowanie Chrystusa ubogiego, często powtarzał: Miłość nie jest kochana! Dlatego przybywając dziś do nas chcesz nam na nowo przypomnieć, że bycie chrześcijanami jest relacją z Osobą Jezusa, przyoblevczeniem się w Niego i na nowo Go pokochania. Tę relacj e zdobyłeś patrząć na Krzyż w kościołku św. Damiana...

Zwracamy się do Ciebie Franciszku i prosimy Cię: wyjednaj nam u Boga dar, aby w tym naszym świecie zapanował pokój."


 W niedzielę 11 lutego nasza parafia przeżywała małą uroczystość: wprowadzenia do świątynii Relikwii Świętego Franciszka z Asyżu.

foto 002

Wprowadzenia dokonał J.E. ks. Biskup Kazimierz Górny podczas uroczystej Eucharystii o godzinie 12:00.

foto 009

foto 018

 Po procesyjnym wejsćiu, relikwie zostały ustawione na postumencie,  a następnie Ks. Biskup dokonał ich okadzenia oraz okadzenia ołtarza.

foto 014

Homilię na dzisiejszej Mszy Świętej wygłosił ks. dr Marek Story.

 

foto 035

Zapraszamy do obejrzenia zdjeć : wprowadzenie relikwi

 


Święty Franciszek z Asyżu

Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników.

sw franciszek

Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę.

Franciszek z Asyżu w roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę.

To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: "Franciszku, napraw mój Kościół".

Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem.

Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: "Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem". Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.

24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: "Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety.

Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań - klaryski.

Święty Franciszek z Asyżu Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmańskich Arabów.

Święty Franciszek z Asyżu w 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego "żywego obrazu" dał początek "żłóbkom", "jasełkom", teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX. Pozdrowieniem Jego i Jego Braci i Sióstr są słowa: POKÓJ i DOBRO !

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń