koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA W NASZEJ PARAFII

W odpowiedzi na apel Maryi z Fatimy serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżycia  nabożeństw Pięciu Pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Pragniemy raz w roku przeżyć 5 kolejnych pierwszych sobót zachęceni słowami Maryi, która obiecała że „przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia dla tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty będą w stanie łaski uświęcającej, przyjmą komunię świętą, odmówią część różańca i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami  różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia". 

W naszej parafii takie nabożeństwa trwały od dłuższego czasu ale zauważyliśmy, że
z powodu nabożeństwa fatimskiego i różańca ulicami osiedla w tym nabożeństwie nie uczestniczyło nas wiele, dlatego postanowiliśmy że od maja do października będziemy wspólnie przeżywać nabożeństwa fatimskie, natomiast od grudnia do kwietnia obchodzić będziemy nabożeństwo 5 pierwszych sobót. Pierwszy taki cykl nabożeństw rozpoczniemy od najbliższej soboty 1 grudnia i przez 5 kolejnych pierwszych sobót. Rozpocznie się ono
o godz. 18.00 Mszą św. Po niej nabożeństwo wynagradzające z modlitwą różańcową oraz rozważaniem tajemnic a zakończy Apel Jasnogórski. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi. Bierzmy licznie udział w tym nabożeństwie, aby wynagrodzić  Sercu Maryi za bluźnierstwa
i niewierności, które to Serce ranią i aby wyprosić sobie potrzebne łaski do zbawienia na godzinę śmierci

 
IDEA NABOŻEŃSTWA

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Najświętsza Maryja Panna zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Tego samego dnia, a było to 10 grudnia 1925 r., Matka Boża wskazała na jedną z zasadniczych części kultu Jej Niepokalanego Serca: na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

Jaka jest historia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca i na czym ono polega?

W 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie trójce dzieci. Skierowała przez nie do świata orędzie. Wżywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy (zwłaszcza codziennej modlitwy różańcowej), do ofiarowania się Jej Niepokalanemu Sercu. Przyjęcie tych żądań Matki Bożej Papież Pius XII nazwał jedynym ratunkiem dla świata. W czasie kolejnych objawień Matka Najświętsza pokazała dzieciom Swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego zmierzają niezliczone rzesze grzeszników. Przedstawiła straszliwe konsekwencje odejścia od Bożych praw. Zapowiedziała, że jeśli ludzkość nie zmieni życia, wybuchnie nowa, jeszcze gorsza wojna światowa. Będzie głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby zapobiec tym nieszczęściom, Maryja przyrzekła, że przyjdzie ponownie, aby prosić o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. Powiedziała wtedy:

Bóg chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty, postawione przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu.
Jeśli się zrobi, to co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie... Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał znieść wiele cierpień. Różne narody zginą. Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

10 grudnia 1925 roku, gdy Łucja przebywała w Pontevedra, objawiła się jej Najświętsza Panna, a u Jej boku w jasności Dzieciątko Jezus. Maryja położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała Swoje Serce otoczone cierniami. Dzieciątko Jezus powiedziało:

Miej litość nad Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią Je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Potem Maryja powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi laskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty:

W XVII wieku Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Swoje Najświętsze Serce i zażądał wynagrodzenia w pierwsze piątki miesiąca. Dzisiaj Serce Jezusa chce być czczone jednocześnie z Niepokalanym Sercem Maryi. Pan Jezus obiecał tym, którzy odprawią nabożeństwo 9 pierwszych piątków, że nie umrą bez sakramentów świętych. Podobnie Matka Boża przyrzekła tym, którzy podejmą zadośćuczynienie w pierwsze soboty, że będzie obecna w godzinie ich śmierci "wraz ze wszystkimi laskami potrzebnymi do zbawienia". Dlatego objawienie to nazywamy także WIELKĄ OBIETNICĄ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

W 1930 roku o.Concalves SJ poprosił Łucję, aby wyjaśniła dokładniej sposób praktykowania tego nabożeństwa. Wtedy Pan Jezus objawił jej, dlaczego ma być 5 sobót. Powiedział:

Moja córko, powód jest prosty: jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1.      bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;

2.      przeciwko Jej Dziewictwu;

3.      przeciwko Boskiemu Macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej za Matkę ludzi;

4.      starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki;

5.      bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Oto moja córko powody, dla których Niepokalane Serce Maryi nakazuje Mi żądać tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie poruszy. Moje Miłosierdzie i wybaczę temu, kto miał nieszczęście Ją znieważyć. Jeśli o ciebie chodzi, to poprzez swoje modlitwy i ofiary staraj się bez ustanku skłaniać Mnie do Miłosierdzia wobec tych nieszczęsnych dusz

Łucja wyjaśniła także dokładniej niektóre sprawy dotyczące praktykowania pierwszych sobót:

  • spowiedź można odbyć innego dnia, byleby przyjmując Komunię św., być w stanie łaski;
  • do warunków niezbędnych, oprócz Komunii św., należy odmówienie cząstki różańca
    (5 tajemnic),oraz 15-minutowe rozmyślanie o jednej lub kilku tajemnicach różańca.

W praktyce dziewięciu piątków miesiąca, jak i pięciu sobót, należy przede wszystkim podkreślić intencję wynagrodzenia, a nie osobiste zaasekurowanie się na godzinę śmierci. Nie można poprzestać na formalnym spełnieniu warunków związanych z obietnicą, chociaż obietnice stanowią wielką pomoc w utrzymaniu nas na drodze do Boga. Jeśli jednak chcemy dobrze spełnić żądania Matki Bożej i otrzymać oczekiwane owoce, praktykom religijnym powinno towarzyszyć pragnienie zadość uczynienia i życia na co dzień łasce uświęcającej.

Odpust Parafiany

W dzisiejszą niedzielą w naszej parafii przeżywaliśmy wspomnienie bł. Karoliny – patronki naszej parafii. Tak więc był to dla nas dzień Odpustu Parafialnego, czyli święto wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. Odpust Parafialny daje także okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.
Po 3 dniach, duchowego przygotowania do dzisiejszego dnia, które poprowadził ks. kmdr por. Jan Maliszewski, w niedzielę o godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Jana Wątroby – Ordynariusza naszej diecezji oraz J.E. ks. Bpa Kazimierza Górnego – seniora.

Odpust 010

Odpust 032

Licznie zebranych Księży, przedstawicieli Służb Mundurowych oraz parafian, przywitał ks. Proboszcz Jan Krynicki.

Odpust 046

W oprawę całej Sumy Odpustowej włączyły się niektóre grupy parafialne. Śpiew przed Eucharystią to Dziecięca Schola Parafialna wraz z Oazą, śpiew na Mszy Św. Pani Organistka wraz z Chórem Parafialnych oraz Orkiestrą OSP z Gaci. Czytania: Siostry Pijarki oraz Parafianie, a modlitwa wiernych to zasługa młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.

Homilię na naszej Eucharystii wygłosił Ordynariusz Rzeszowski: Ksiądz Biskup Jan Wątroba.

Odpust 076

 

 Ze względu iż dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, który został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w liście apostolskim „Misericordia et Misera”, więć w procesji z darami jako pierwszy został niesiony kosz wypełniony "Torbami miłosierdzia" przygotowanymi przez Caritas Rzeszowski. Te torby nasi parafianie przynieśli wypełnione produktami żywnościowymi, aby podzielić się z biedniejszymi.

Odpust 087

 Na zakończenie tej dzisiejszej Uroczystej Odpustowej Eucharystii, Ks. Proboszcz podziękował wszystkim oraz wreczył Księżom Biskupom pamiątkowe płaskorzeżby oraz poprosił J.E. ks Bpa Jana Wątrobę o poświęcenie pamiątkowej tablicy, która została wmurowana w naszej świątynii.

Jednak zanim nastąpiło to poświęcenie, miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego została odmówiona Litania do bł. Karoliny, modlitwa o jej kanonizację  oraz odśpiewano uroczyste TEDEUM.

Odpust 138

 Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup wraz z ks. Proboszczem oraz ks. Dziekanem w towarzystwie służb mundurowych przeszli do tyłu kościoła gdzie znajduje sie Pamiątkowa Tablica.

Odpust 141

Tablica

Tu nastąpiło jej poświęcenie oraz złożenie wieńca.

Odpust 149

 Odpust 152

Następnie odspiewano pieśń " Boże coś Polskę...", która zakończyła dzisiejsze Uroczystości Odpustowe.

Odpust 161

 

Odpust 183

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjeć: Odpust

Statystyka z dnia:  12-01-2019

Chrzty: 4  
Śluby:
0  
Pogrzeby: 0  
Galeria: 26738
zdjęć

Licznik odwiedzin

03142136
DzisiajDzisiaj152
Ten tydzieńTen tydzień5384
Ten miesiącTen miesiąc21704
Do Odpustu Parafialnego zostało:
3
3
0
0
5
5
Dni

Losowe cytaty

Ps 145, 15: Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.

Spotkania Grup Parafialnych

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia                    radio via 

Konto parafii:  PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo