koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

Bierzmowanie

Grupy Bierzmowanych

Opiekunowie grup:

 

Ks. Paweł Samborski – grupa Św. Floriana

Ks. Paweł Płaziak – grupa Św. Joanny Beretta Molla

Ks. Piotr Róż – grupa Bł. Karoliny

Bierzmowanie

Do sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza. Uczniowie, którzy taki egzamin zaliczą w szkole, po przedstawieniu zaświadczenia od katechety, będą zwolnieni z tegoż egzaminu w parafii.

Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Św.,
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu,
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - raz w miesiącu, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Terminy spotkań

Terminy spotkań

GRUPA I  św Łukasza oraz św. Marka
KLASY 8 SP
 
WAŻNE WYDARZENIA W PRZYGOTOWANIU DO BIERZMOWANIA

DATA SPOTKANIA

18.09.2018 wtorek

24.09.2018 poniedziałek

01.10.2018 poniedziałek

17.10.2018 środa

24.10.2018 środa

05.11.2018 poniedziałek

16.11.2018 piątek 

5.12.2018 środa

10.12.2018 poniedziałek

4.02.2018 Poniedziałek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SEMSETR

10.09.2018 udział w diecezjalnym spotkaniu kandydatów do bierzmowania u Pani Rzeszowskiej

18.09.2018 Św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży. Rozpoczęcie roku formacyjnego  Po Mszy nabożeństwo do bł. Karoliny.

1.10.2018 Otrzymanie różańca godz. 17.30. Prowadzenie nabożeństwa.

10.11.2018 PIELGRZYMKA DO ZABAWY

17.11.2018 Triduum do bł. Karoliny

5.12.2018 Otrzymanie medalików. Msza i spotkanie formacyjne wraz z rodzicami.

Spotkanie rozpoczyna się Eucharystią o godzinie 18:00. 

GRUPA II – ŚW. JANA oraz ŚW. JAKUBA
KLASY III G

WAŻNE WYDARZENIA W PRZYGOTOWANIU DO BIERZMOWANIA

DATA SPOTKANIA

18.09.2018 wtorek

25.09.2018 wtorek

03.10.2018 środa

16.10.2018 wtorek

22.10.2018 środa

06.11.2018 wtorek

16.11.2018 piątek 

3.12.2018 poniedziałek

11.12.2018 wtorek

05.02.2018 Wtorek 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SEMSETR

10.09.2018 udział w diecezjalnym spotkaniu kandydatów do bierzmowania u Pani Rzeszowskiej

18.09.2018 Św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży. Rozpoczęcie roku formacyjnego  Po Mszy nabożeństwo do bł. Karoliny. Wszystkie grupy.

3.10.2018 Otrzymanie różańca godz. 17.30. Prowadzenie nabożeństwa.

10.11.2018 PIELGRZYMKA DO ZABAWY

5.12.2018 Otrzymanie medalików. Msza i spotkanie formacyjne wraz z rodzicami

 


GRUPA III- św. MATEUSZA oraz św. ANDRZEJA 
KLASY IIIG

 

WAŻNE WYDARZENIA W PRZYGOTOWANIU DO BIERZMOWANIA

DATA SPOTKANIA

18.09.2018 wtorek

26.09.2018 środa

03.10.2018 środa

15.10.2018 poniedziałek

23.10.2018 wtorek

07.11.2018 środa

16.11.2018 piątek 

4.12.2018 wtorek

12.12.2018 środa

06.02.2018 Środa 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SEMSETR

10.09.2018 udział w diecezjalnym spotkaniu kandydatów do bierzmowania u Pani Rzeszowskiej

18.09.2018 Św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży. Rozpoczęcie roku formacyjnego  Po Mszy nabożeństwo do bł. Karoliny. Wszystkie grupy.

03.10.2018 Otrzymanie różańca godz. 17.30. Prowadzenie nabożeństwa.

10.11.2018 PIELGRZYMKA DO ZABAWY

5.12.2018 Otrzymanie medalików. Msza i spotkanie formacyjne wraz z rodzicami.

 

 

Terminy spotkań

Katechezy

Bł. Karolina

Św. Florian

Św. Joanna Molla

wrzesień

12.09,  19.09

14.09,  21.09

13.09,  27.09

październik

10.10,  24.10

12.10,  26.10

3.10,  17.10, 31.10

listopad

7.11,  21.11,  28.11

9.11,  23.11

8.11,  22.11, 29.11

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA:

 

SEMESTR I

  • 5.12.2018 Otrzymanie medalików. Msza i spotkanie formacyjne wraz z rodzicami.
  • 6-04-2019 god. 18:00 - Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania

 

 


 

Statystyka z dnia:  12-01-2019

Chrzty: 4  
Śluby:
0  
Pogrzeby: 0  
Galeria: 26738
zdjęć

Licznik odwiedzin

03142130
DzisiajDzisiaj146
Ten tydzieńTen tydzień5378
Ten miesiącTen miesiąc21698
Do Odpustu Parafialnego zostało:
3
3
0
0
5
5
Dni

Losowe cytaty

Rz 4, 25: On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Spotkania Grup Parafialnych

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia                    radio via 

Konto parafii:  PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo