koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

Modlitwa przebaczenia

o . Robert De Grandis SSJ

Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.
 • Ojcze, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę ; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie-gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniałym i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj oczyść moje serce i mój umysł.
 • Panie mój, przebaczam Sobie moje grzechy,winy i słabości, oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestnictwa w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Napełnij mnie swoim Duchem Świętym.
 • Następnie przebaczam Sobie branie Twojego imienia nadaremno, nieoddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa zniesławienie innych.
 • Z całego serca przebaczam mojej matce. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam jej to.
 • Przebaczam mojemu ojcu. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenia nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.
 • Panie, tym przebaczeniem pragnę również ogarnąć moich braci i siostry. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam, tym którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.
 • Panie, przebaczam mojemu mężowi/żonie brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.
 • Jezu przebaczam moim dzieciom ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od kościoła wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.
 • Mój Boże przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci : teściowej /teściowi, synowej/ zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam ich słowa, myśli uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.
 • Panie, proszę cię pomóż mi przebaczyć moim krewnym: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynkom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców spowodowali w niej zamieszanie i nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.
 • Jezu, pomóż mi przebaczyć moim współpracownikom, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.
 • Sąsiadom, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, Panie.
 • Teraz przebaczam wszystkim księżom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.
 • Panie przebaczam osobom odmiennych przekonań: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.
 • Przebaczam przedstawicielom innych wyznań, którzy próbowali nawrócić mnie na siłę, napastowali mnie, narzucali mi swój punkt widzenia.
 • Przebaczam tym, którzy zranili mnie etnicznie: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzali mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.
 • Panie przebaczam też wszystkim specjalistom, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych; policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swą pracę.
 • Jezu przebaczam mojemu pracodawcy to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.
 • Panie Jezu, przebaczam moim nauczycielom i wykładowcom, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali,obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie wyśmiewali nazywali „tępym” lub „głupim", zmuszali żebym zostawał po szkole. Przebaczam im Panie.
 • Jezu, przebaczam moim przyjaciołom, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczali pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.
 • Panie Jezu, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia tej jednej osobie, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej. Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy mu nie przebaczę.
 • Panie, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich  ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe kzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci Panie Jezu , że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój Duch Święty napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. Amen.

PAMIĘTAJ:

 1. Przebaczenie jest aktem woli, nie uczucia. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie .
 2. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tą osobę bardziej, wyobraź ją sobie z Jezusem i powiedz do Pana:"Kocham ją, ponieważ Ty ją kochasz."
 3. Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym całe życie.
 4. Każdego dnia jesteśmy zaproszeni do przebaczania tym, którzy nas krzywdzą lub ranią.

Modlitwa o miłość, która uzdrawia i uwalnia

(ks. Wermter)

Dobry Ojcze w niebie, z miłości mnie stworzy­łeś, z miłości odkupiłeś mnie Krwią Twojego Sy­na, z miłości obdarowałeś mnie Twoim Świętym Duchem podczas chrztu świętego i bierzmowania. Jestem dziełem Twojej miłości - a jednak tak i trudno jest mi kochać jak Ty i jako Twoje dziecko | dawać świadectwo o Twojej miłości. Daj mi na nowo Twoją miłość, abym stał się zdrowy i wolny od moich wewnętrznych zranień, blokad i innych obciążeń. Niektóre z tych „cięża­rów" odziedziczyłem po moich przodkach, inne powstały we wczesnym dzieciństwie, jeszcze in­nym zawiniłem sam.

Naucz mnie kochać, tak jak Ty kochasz, abyś patrząc na mnie mógł powiedzieć: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie! (Mt 3, 17).

Pozwól mi patrzeć na Jezusa, abym uczył się kochać prawdziwie: On był dobry dla wszystkich, szczególnie dla dzieci, dla biednych, chorych i za­gubionych. Jezus z miłości pozwolił na to, aby zostać wy­szydzonym, zdradzonym i ubiczowanym - i to wszystko ofiarował dla odkupienia ludzi.

Jezus przebaczył wszystko i wszystkim - nawet wtedy, gdy przybijali Go do krzyża.

Ojcze Niebieski, pozwól mi przyjąć Ducha Świętego, Ducha miłości i pojednania, Ducha po­cieszenia i miłosierdzia, abym mógł otwierać się tutaj i dzisiaj na Twoją miłość, abym przekazując Twoją miłość, mógł sam stać się zdrowy i wolny, uleczony i odnowiony, radosny i szczęśliwy.

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, módl się za mnie i za nas wszystkich. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha

(AMORTH) - błagalna

O Jezu Zbawicielu,
Panie nasz i Boże nasz
który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas
i zwyciężyłeś władzę szatana,
proszę Cię o uwolnienie tu obecnych, tych którzy potrzebują Twej pomocy
od wszelkiej obecności diabelskiej
i od wszelkiego wpływu szatana.

Proszę Cię o to w Twoje imię,
Proszę Cię o to przez Twoje rany,
Proszę Cię o to przez Twoją krew,
Proszę Cię o to przez Twój krzyż,
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Niepokalanej i bolesnej.

Krew i woda,
które wypływają z Twojego boku,
niech spłyną na nasz
aby nas oczyścić, wyzwolić, uzdrowić.

Amen

Modlitwa o ochronę przez Krew Chrystusa

(ks. Wertmer)

Panie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez krew baranka (por. Wj 12). Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować Twoją Najdroższą Krew -nie tylko podczas Eucharystii, ale też - w sposób duchowy - w innych sakramentach, poprzez Sło­wo Boże, oraz przez mistyczną obecność tej Krwi w każdej ranie i w każdym cierpieniu odkupionej ludzkości.

Proszę teraz o szczególną ochronę przez Twoją Krew i o Jej zbawienną moc nie tylko dla mnie samego, ale również dla moich krewnych, znajo­mych i dla wszystkich, do których może się kie­rować gniew i zemsta duchów nieczystych, spro­wokowanych przez moją modlitwę. Ufając Two­jemu miłosierdziu, zanurzam wszystkich tych lu­dzi i samego siebie w Twojej Najdroższej Krwi, chroniąc nas w Twoich świętych ranach.

Proszę o oczyszczenie relacji do wszystkich moich przodków oraz do żyjących jeszcze na tej ziemi, z którymi jestem lub byłem w kontakcie. Niech tym, co nas łączy, będzie jedynie Twoja zbawcza miłość, przelana na krzyżu!

Zabierz wszystko, co poprzez grzech i winę stało się moim dziedzicznym obciążeniem. Oczyść relacje pomiędzy żyjącymi a zmarłymi od wszel­kich przeszkód i uświęcaj je przez Twojego Ducha Świętego. Twoja Najdroższa Krew niech jaśnieje też w naszych zranieniach jako znak zwycięstwa tak jak w Twoich ranach w dniu zmartwychwsta­nia. Amen.

Modlitwa o uwolnienie

Panie, Ty jesteś wielki
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy

Karta na półkolonie

card pdf 3

Karta na kolonie i półkolonie

(kliknij aby pobrać!)

Statystyka z dnia:  23-06-2019

Chrzty: 59  
Śluby:
6  
Pogrzeby: 13  
Galeria: 27910
zdjęć

Licznik odwiedzin

03343184
DzisiajDzisiaj433
Ten tydzieńTen tydzień4352
Ten miesiącTen miesiąc27425
Do Odpustu Parafialnego zostało:
1
1
4
4
4
4
Dni

Losowe cytaty

Flp 4, 6-7: O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Spotkania Grup Parafialnych

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia                    radio via 

Konto parafii:  PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo