koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

Litania do Św. Józefa

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie
Przesławny Potomku Dawida
Światło Patriarchów
Oblubieńcze Bogarodzicy
Przeczysty Stróżu Dziewicy
Żywicielu Syna Bożego
Troskliwy Obrońco Chrystusa
Głowo Najświętszej Rodziny
Józefie najsprawiedliwszy
Józefie najczystszy
Józefie najroztropniejszy
Józefie najmężniejszy
Józefie najposłuszniejszy
Józefie najwierniejszy
Zwierciadło cierpliwości
Miłośniku ubóstwa
Wzorze pracujących
Ozdobo życia rodzinnego
Opiekunie dziewic
Podporo rodzin
Pociecho nieszczęśliwych
Nadziejo chorych
Patronie umierających
Postrachu duchów piekielnych
Opiekunie Kościoła Świętego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ustanowił go panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Modlmy sie:  Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Litania do Św. Jana z Dukli

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Swieta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczeta, modl sie za nami.
Swiety nasz Ojcze Franciszku
Swiety Janie Kapistranie, zalozycielu naszej Prowincji
Swiety Janie, wierny nasladowco Jezusa
Swiety Janie, milosniku krzyza Chrystusowego
Swiety Janie, wielki czcicielu Najswietszej Maryi Panny
Swiety Janie, wierny Synu Ojca naszego sw.Franciszka
Swiety Janie, swietosc Kosciola wzbogacajacy
Swiety Janie, mezu zywej wiary
Swiety Janie, mezu chrzescijanskiej nadziei
Swiety Janie, gloszacy swym zyciem cnote Bozej milosci
Swiety Janie, przykladzie pokory
Swiety Janie, drogowskazie ubostwa
Swiety Janie, przykladzie czystosci i niewinnosci
Swiety Janie, nieustepliwy w zachowywaniu chrzescijanskich obyczajow
Swiety Janie, wzorze milosci blizniego
Swiety Janie, potrzebujacym nieustannie z pomoca spieszacy
Swiety Janie, gleboki i niestrudzony w rozwazaniu tajemnic Bozych
Swiety Janie, zarliwy apostole Bozego krolestwa
Swiety Janie, hojny szafarzu Swietych Sakramentow
Swiety Janie, gorliwy i wytrwaly spowiedniku
Swiety Janie, zarliwy kaznodziejo pokuty
Swiety Janie, niestrudzony w poszukiwaniu dusz zagubionych
Swiety Janie, meczenniku pragnieniem
Swiety Janie, laska uzdrawiania chorych obdarzony
Swiety Janie, pociecho smutnych
Swiety Janie, pomocy dla zwasnionych i pragnacych pojednania
Swiety Janie, Patronie wielu Polakow
Swiety Janie, chlubo Zakonu naszego
Swiety Janie, Chwalo naszej Prowincji

Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.


Modl sie za nami Swiety Janie z Dukli,
Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Swiety Janie,cierpliwy i mezny w doswiadczeniach, szczegolnie przy utracie wzroku, wypros nam cnote mestwa, bysmy nigdy nie narzekali na dzwiganie krzyzy naszego zycia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.Ojcze nasz...

Zdrowas Maryjo...

Chwala Ojcu...Modlmy sie:  Boze, Ty obdarzyles Swietego Jana z Dukli, kaplana, cnotami wielkiej pokory i cierpliwosci, spraw, abysmy nasladujac jego przyklad, otrzymali podobna nagrode.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Litania do Św. Franciszka

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami
Święty Franciszku Seraficki
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony
Święty Franciszku, miłośniku pokory
Święty Franciszku, wzorze pokuty
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa
Święty Franciszku, miłośniku czystości
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący
Święty Franciszku, patriarcho ubogich
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów
Święty Franciszku, bojowniku Chrystusowy
Święty Franciszku, pogromco szatana
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej
Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy
Święty Franciszku, dzielny orędowniku u Boga
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Franciszku
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
 

Módlmy się: Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca, świętego Franciszka, Kościół swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za Jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Św. Barbary

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Abyś nam bez Sakramentów schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami
Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła
Abyś nam zjednała łaskę ostateczną
Abyś nam konającym przytomną byłą
Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim
Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła
Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała
Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała
Przez zasługi Twoje
Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą
Przez niewinną śmierć Twoją
Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił
Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe uczynione dla Ciebie
Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje
Wielce uwielbiona przez Boga


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

 

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie


Módlmy się:  Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, ad nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Św. Antoniego

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Święty Antoni Padewski, módl się za nami
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy
Święty Antoni, perło ubóstwa
Święty Antoni, lilio czystości
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej
Święty Antoni, zwierciadło cnoty
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich
Święty Antoni, bojowniku wiary
Święty Antoni, nauczycielu prawdy
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii
Święty Antoni, nawracający grzeszników
Święty Antoni, pogromco występków
Święty Antoni, aniele pokoju
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów
Święty Antoni, zwycięzco serc
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych
Święty Antoni, postrachu złych duchów
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco
Święty Antoni, święty całego świata
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Antoni
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:  Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Karta na półkolonie

card pdf 3

Karta na kolonie i półkolonie

(kliknij aby pobrać!)

Statystyka z dnia:  22-06-2019

Chrzty: 56  
Śluby:
6  
Pogrzeby: 13  
Galeria: 27910
zdjęć

Licznik odwiedzin

03340769
DzisiajDzisiaj650
Ten tydzieńTen tydzień1937
Ten miesiącTen miesiąc25010
Do Odpustu Parafialnego zostało:
1
1
4
4
7
7
Dni

Losowe cytaty

Ps 145, 15: Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.

Spotkania Grup Parafialnych

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia                    radio via 

Konto parafii:  PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo