koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.
________________________________________
Duchowość
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości
w jedności ze współmałżonkiem.
Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
________________________________________
Członkowie DK
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona)
angażują się w proponowaną im formację.
Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać.
"Równi usługują równym" (Humane vitae, 26).
________________________________________

Formacja odbywa się w ramach pracy kręgu oraz podczas rekolekcji.

________________________________________
Krąg
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego
i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.
________________________________________
Rekolekcje

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.
________________________________________
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
• życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia
• życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
• życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
• dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
• postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.
________________________________________
Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:
•codzienna modlitwa osobista
•regularne spotkanie ze słowem Bożym
•codzienna modlitwa małżeńska
•codzienna modlitwa rodzinna
•comiesięczny dialog małżeński
•reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)
•uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń