koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

PROGRAM LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rzeszów bł. Karoliny 06.04.2024 godz. 11.00

 

 

 1. Młodzież gromadzi się w kościele o godz. 10.30 . Ustawia się na swoich miejscach. Swiadkowie blisko kandydata w ławkach. świadkowie trzymają książeczkę z kartką do bierzmowania oraz obrazkiem abstynencji. Młodzież ma krzyże założone na piersi.

O godz. 17.30 próba i modlitewne przygotowanie do Mszy św.

 1. Komentarz przed Msza
 2. Wyjście z zakrystii
 3. Pieśń na wejście O Stworzycielu Duchu przyjdź
 4. Powitanie Ks. Biskupa z prośbą o udzielenie bierzmowania

Rodzice

 1. Rozpoczęcie Eucharystii
 2. Pozdrowienie wiernych
 3. Liturgia słowa:

                        I czytanie –

                        Psalm-   –
                        II czytanie

                        Alleluja –

 1. Ewangelia –
 2. Dialog między Ks. Biskupem, Ks. Proboszczem i młodzieżą. Ks. Biskup z ołtarza, ks. Proboszcz obok ołtarza ( podać mikrofon)

Po Ewangelii ks. Proboszcz przedstawia Biskupowi kandydatów do bierzmowania. Wszyscy w tym czasie stoją.

Ks. Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży z naszej parafii.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Ks. Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Młodzież mówi: PRAGNIEMY, *ABY DUCH ŚWIĘTY,* KTÓREGO OTRZYMAMY, *UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY *I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD. AMEN

 1. Homilia
 1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup: A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: WYRZEKAM SIĘ!

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: AMEN.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych Biskup (wraz z kapłanami) stoi zwrócony do ludu i mówi:

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Komentarz: Rozpoczyna się najważniejszy moment w liturgii sakramentu bierzmowania. Ks. Biskup wraz z kapłanami wyciągnie ręce nad kandydatami i w modlitwie będzie prosił Boga o zstąpienie na nich Ducha Świętego

KANDYDACI KLĘKAJĄ

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś Biskup mówi:

Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: AMEN.

Kandydaci odwracają się do środka.

Komentarz : Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania przez namaszczenie olejem

Krzyżma św. Świadek bierzmowania podaje księdzu karteczke z imieniem , następnie kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Kandydat zaś słysząc słowa przyjmij znamię daru ducha świetego odpowiada amen. My w tym czasie módlmy się za tych młodych przyzywając dla nich Ducha św.

Młodzież podchodzi do ks biskupa klącząc po dwoje jak najbliżej ks. Biskupa.

. Świadek bierzmowania PODAJE KARTKĘ DO BIERZMOWANIA JEDENMU Z KSIĘŻY I kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, W DRUGIEJ TRZYMA KSIĄZECzke. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

Biskup: N (tu Biskup wypowiada twoje nowe imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: AMEN.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I Z DUCHEM TWOIM.

Modlitwa po bierzmowaniu z książeczki.

KS. Wiakrusz od pulpitu: A teraz droga Młodzieży odnówcie przyrzeczenia abstynenckie: Przyjmując…..

 1. Przyrzeczenie abstynenckie (czyta młodzież),
 2. Modlitwa Wiernych:
 3. Liturgia Eucharystyczna.
 4. Dary:

- kwiaty owoce

- chleb i puszka

- ampułki i patena

16. Komunia święta

Pieśni: Zbliżam się w Pokorze, Witaj Pokarmie

i modlitwa po komunii

17. Podziękowanie ks. Biskupowi – – kwiaty 2 osoby

(bierzemy i ustawiamy się przed kolejką, gdy zakończy się komunia) kwiatki w zakrystii do wzięcia w czasie komunii.

Kwiaty do ks. Proboszcza

Kwiaty do ks, Dziekana

 1. Błogosławieństwo końcowe

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń