koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

2 minutes | 462 words

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2023/24 II SEM.

DATA SPOTKANIA

WYDARZENIE

GRUPA

20.02.2024

 

 

 

21.02.2024

g. 19.00 Spotkanie formacyjne

Wręczenie modlitewników.

 

 

 

g.19.00 Spotkanie formacyjne

Wręczenie modlitewników.

SP 18

 

 

 

 

Szkoła ss. Pijarek i pozostali

26.02.2024

Poniedziałek

g. 19.00

Spotkanie z ks. Egzorcystą. Wszyscy kandydaci wraz z rodzicami.

Po spotkaniu Krótkie słowo dla rodziców

Wszyscy

05.03.2024

Wtorek

Egzamin parafialny do bierzmowania godz. 18.30
Obowiązują zagadnienia do egzaminu

Przynosimy indeksy uzupełnione (zdjęcie, podpis, dane osobowe, oceny z klasy 7 i 8 - I semestr)

Przynosimy uzupełnioną kartkę do bierzmowania

Szkoła Podstawowa nr 18

06.03.2024

Środa

Egzamin parafialny do bierzmowania godz. 18.30
Obowiązują zagadnienia do egzaminu

Przynosimy indeksy uzupełnione (zdjęcie, podpis, dane osobowe, oceny z klasy 7 i 8 - I semestr)

Przynosimy uzupełnioną kartkę do bierzmowania

Szkoła SS. Pijarek i pozostali

20.03.2024

Środa

zmiana terminu na 25.03.2024 g.18.00

Liturgia sakramentu bierzmowania – sprawy praktyczne i próba g.18.00

Wszyscy

22.03.2024 piątek

zmiana terminu na 25.03.2024 g.18.00

Godz. 18.00 Msza św z rodzicami

Spotkanie z ks. Przedstawicielem ks. Biskupa
Wręczenie krzyży

Wszyscy wraz z rodzicami

05.04.2024

piątek

Godz. 17.00 – 18.00 możliwość spowiedzi

06.04.2024

Sobota

MSZA ŚW Z PRZYJĘCIEM SAKRMENTU BIERZMOWNIA godz.11.00

Zagadnienia do egzaminu dla kandydatów do bierzmowania
(klasy 8 SP)

1. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
2. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo   "bierzmowanie"   pochodzi   od   staropolskiego   słowa   "bierzmo".   Była   to   belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze
3. Wymień 7 darów Ducha Świętego.
l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności.7) Dar bojaźni Bożej.
3. Dialog z biskupem przy bierzmowaniu; (uczymy sie na pamięć tekstu na czerwono)
Biskup zwraca się do kandydatów: Droga młodzieży  powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci   odpowiadają:
Pragniemy,   aby   Duch   Święty,   którego   otrzymamy,   umocnił  nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.
Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: "N. przyjmij  znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.
4. Modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja Obronę
5. 10 przykazań Bozych
6. 5 warunków spowiedzi
7. 5 przykazań kościelnych'
8. 7 grzechów głownych
9. grzechy cudze
10. co wiem o moim patronie do bierzmowania?

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń