koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny BożeŚwięta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Święty Janie Nepomucenie
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności
Święty Janie, duchem prorockim napełniony
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie
Święty Janie, nasz wielki Patronie
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga


Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie


Od wszego złego, wybaw nas, Panie
Od grzechu każdego
Od wszelkiego zgorszenia
Od wszelkiego złego zrozumienia
Od niesławy świata
Od śmierci wiecznej
Od świętokradzkiej spowiedzi
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy
Od ucisku sumienia
Od odwlekania pokuty świętej
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół
Od przewrotnego towarzystwa
Od wyjawienia sekretów
Od zaniedbania powinności
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie
Przez haniebne z łotrami porównanie
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane
Przez gorzką śmierć Twoją
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena
W dzień sądu Twego


My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie


Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych
Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie


Módlmy się: Boże, któryś przez śmierć błogosławionego Jana, dla nieprzezwyciężonego milczenia sakramentalnego, Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Karta na półkolonie

card pdf 3

Karta na kolonie i półkolonie

(kliknij aby pobrać!)

Statystyka z dnia:  22-06-2019

Chrzty: 56  
Śluby:
6  
Pogrzeby: 13  
Galeria: 27910
zdjęć

Licznik odwiedzin

03340811
DzisiajDzisiaj692
Ten tydzieńTen tydzień1979
Ten miesiącTen miesiąc25052
Do Odpustu Parafialnego zostało:
1
1
4
4
6
6
Dni

Losowe cytaty

1 Kor 3,16-17: Czyż nie wiecie, żeście ŚWIĄTYNIĄ BOGA i że DUCH BOŻY mieszka w was. Świątynia Boga jest święta, a WY nią jesteście.

Spotkania Grup Parafialnych

Kalendarz wydarzeń

Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

NIP: 813-31-43-292

strona: www.bl-karolina.eu    email: parafia @ bl-karolina.eu

                  parafia                    radio via 

Konto parafii:  PEKAO S.A. : 38 1240 2614 1111 0000 3965 3310

   oaza LSO1 diecezja rz DRcaritas dzielo