koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

O Parafii

Misje Święte

 

PIERWSZE MISJE ŚWIĘTE

16 XI 2002 - 22 XI 2002

misje 1

 

DRUGIE MISJE ŚWIĘTE

11 XI 2012 - 18 XI 2012

misje 2

 

TRZECIE MISJE ŚWIĘTE

12 XI 2023 - 18 XI 2023

misje 3

 

Ulice parafii

Spis ulic, bloków i domów należących do parafii bł. Karoliny w Rzeszowie
stan na dzień 01.04.2021


         B

ul. Baligrodzka 1

ul. Baligrodzka 2

ul. Baligrodzka 3

ul. Baligrodzka 4

ul. Baligrodzka 5

ul. Baligrodzka 6

ul. Baligrodzka 7

ul. Baligrodzka 9

ul. Biecka 1

ul. Biecka 3

ul. Biecka 5

ul. Biecka 7

ul. Biecka 9

ul. Biecka 11

ul. Biecka 13

ul. Biecka 15

ul. Biecka 17

ul. Bł. Karoliny – domy

ul. Brzozowska 1

ul. Brzozowska 3

         D

ul. Dukielska 1

ul. Dukielska 3

ul. Dukielska 4

ul. Dukielska 5

ul. Dukielska 6

ul. Dukielska 7

ul. Dukielska 8

ul. Dukielska 9

ul. Dukielska 10

ul. Dukielska 11

ul. Dukielska 13

                 G

ul. Grechuty - domy

         H

ul. Tadeusza Hebdy

     (bloki w budowie)

           I

ul. Iwonicka 4

ul. Iwonicka 4A

ul. Iwonicka 5

ul. Iwonicka 6

ul. Iwonicka 8

ul. Iwonicka 9

ul. Iwonicka 10

ul. Iwonicka 11

ul. Iwonicka 12

ul. Iwonicka 18 – 32

(szeregówki)

ul. Iwonicka 38

ul. Iwonicka 40

         K

ul. Korczyńska 1

ul. Korczyńska 2

ul. Korczyńska 3

ul. Korczyńska 4

ul. Korczyńska 5

ul. Korczyńska 6

ul. Korczyńska 7

ul. Korczyńska 8

ul. Kościelna 1 – 63

domy i szeregówki

ul. Kościelna 2

ul. Kościelna 4

ul. Kościelna 6

ul. F. Kotuli 2 – 90

(domy i szeregówki)

ul. Krajobrazowa 17

         (w budowie)

ul. Krajobrazowa 19

ul. Krajobrazowa 21

ul. Krajobrazowa 23

ul. Krajobrazowa 26

ul. Krajobrazowa 26A i B

ul. Krajobrazowa 28

ul. Krajobrazowa 30

ul. Krakowska – (domy)

       33 - 43

ul. Krośnieńska 1

ul. Krośnieńska 2

ul. Krośnieńska 3

ul. Krośnieńska 4

ul. Krośnieńska 5

ul. Krośnieńska 6-14

               16A – 16E

               28A – 28E

         (domy i szeregówki)

ul. Krośnieńska 7

ul. Krośnieńska 9

ul. Krośnieńska 11

ul. Krośnieńska 15

ul. Krośnieńska 17

ul. Krośnieńska 20

ul. Krośnieńska 21

ul. Krośnieńska 22

ul. Krośnieńska 23

ul. Krośnieńska 24

ul. Krośnieńska 25

ul. Krośnieńska 26

ul. Krośnieńska 27

ul. Krośnieńska 28

ul. Krośnieńska 29

ul. Krośnieńska 30

ul. Krośnieńska 32

ul. Krośnieńska 34

ul. Krośnieńska 36

ul. Krynicka 2

ul. Krynicka 4

ul. Krynicka 5

ul. Krynicka 6

       L

ul. Leska 1

ul. Leska 3

ul. Leska 5

ul. Leska 7

ul. Leska 9

ul. Leska 11

ul. Leska 13

            N

ul. Niemena 2 - 24 (domy)

ul. Niżańska 1 - 22 (domy)

ul. Nowosądecka 1

ul. Nowosądecka 2

ul. Nowosądecka 3

ul. Nowosądecka 4

ul. Nowosądecka 5

ul. Nowosądecka 6

ul. Nowosądecka 7

ul. Nowosądecka 8

ul. Nowosądecka 9

ul. Nowosądecka 10

ul. Nowosądecka 1

ul. Nowosądecka 11

ul. Nowosądecka 12

ul. Nowosądecka 14

ul. Nowosądecka 16

ul. Nowosądecka 18

ul. Nowosądecka 20

ul. Nowosądecka 22 (

ul. Nowosądecka 24 – 26

     (domy i szeregówki)

Ul. Nowosądecka 42

ul. Nowosądecka 58

                 O

ul. Odrzykońska 3

ul. Odrzykońska 5

ul. Odrzykońska 7

ul. Odrzykońska 9

ul. Odrzykońska 11

                   S

ul. Sanocka 13 - 50

     (domy i szeregówki)

ul. Sędziszowska 7 - 9

                 (domy)

ul. Solińska 1

ul. Solińska 2

ul. Solińska 3

ul. Solińska 4

ul. Solińska 6

ul. Solińska 7

ul. Solińska 8

ul. Solińska 9

ul. Solińska 10

ul. Strzyżowska 1 - 97

               (domy)      

ul. Strzyżowska 42

ul. Strzyżowska 61 - 63

                 (szeregówki)

ul. Strzyżowska 65

ul. Strzyżowska 65a

ul. Strzyżowska 67

ul. Strzyżowska 69

ul. Strzelnicza 18

ul. Strzelnicza 20 - 20a

ul. Strzelnicza 22

ul. Strzelnicza 24

ul. Strzelnicza 26 - 36

                (domy)      

ul. Św. Jana z Dukli 1

ul. Św. Jana z Dukli 3

ul. Św. Jana z Dukli 4
ul. Św. Jana z Dukli 8-10
           (szeregówki)

ul. Ustrzycka 1 – 97A (domy)

ul. Jana Wiktora 11 – 67 (domy)

ul. Wyspiańskiego 34 – 65/4

(domy i szeregówki)

ul. Żmigrodzka 1

ul. Żmigrodzka 3

ul. Żmigrodzka 5

ul. Żmigrodzka 7

ul. Żmigrodzka 9

ul. Żmigrodzka 11

ul. Żmigrodzka 13

ul. Żmigrodzka 14

ul. Żmigrodzka 16

   (opr. Ks. Marian Godek)  

Komunia Święta niskoglutenowa

d1514820274

(fot. shutterstock.com)

 

Nowa nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię

SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

SEP - 6.2-10                                                                                    Warszawa, dnia 21 maja 2009 r.

NOTA W SPRAWIE UDZIELANIA KOMUNII ŚW.

CHORYM NA CELIAKIĘ

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 347. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r. zmieniło decyzję 327. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004 r. dotyczącą udzielania Komunii św. osobom chorym na celiakię. Do­tąd osoby te mogły przyjmować Komunię św. pod postacią wina, obecnie mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wska­zaniami Kongregacji Nauki Wiary. W taicie hostie parafie powinny się zaopatrywać w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie Anamncsis" wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

Komentarz do nowej noty:

Zmiana decyzji dotyczącej udzielania Komunii świętej osobom chorym na celiakię została podjęta ze względu na trudności w sprowadzaniu z zagranicy hostii niskoglutenowych. Znane jest stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie pozwolenia na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu (zob. „Anamnesis” 10 [2004] nr 1 [36] s. 20). Takie hostie udało się wypiec firmie CHRISTIANA-DĄBROWSCY, ul. Akacjowa 1 A, 26-300 Opoczno i posiada ona certyfikat z Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka'’ w Warszawie dotyczący zawartości glutenu w wypieka­nych przez nią hostiach. Ma także zezwolenie Biskupa Radomskiego na rozpo­wszechnianie wypiekanych hostii niskoglutenowych.

Zachęca się Księży do zapoznania się z problemami chorych na celiakię oraz do przeczytania przypomnienia w sprawie materii Eucharystii w tym nr. „Anamnesis”.

+ Stefan Cichy

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

 

W naszej Wspólnocie Parafialnej przyjmowanie Komunii Świętej pod postacią niskoglutenowego komunikantu jest już możliwe i praktykowane. Więcej informacji w artykule: Komunia bezglutenowa.

Duszpasterze naszej parafii

ks. dr Jan Krynicki
Proboszcz, Krajowy Kapelan Strażaków
Ks. Jan Krynicki jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie (1980). W 1987 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Bpa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu. Od roku 1998 jest proboszczem naszej parafiii.
Ks. Marian Godek
wikariusz, kancelista
Święcenia przyjął w 1984 roku, a w parafii jest od sierpnia 2013 roku.
ks. Paweł Płaziak
wikariusz - senior
Święcenia przyjął w 2014 roku. W naszej parafii od 2017 roku.
ks. Michał Piętka
wikariusz
Przyjął święcenia w 2016 roku. W naszej parafii od 2019 roku.
ks. Damian Ożóg
Kapelan Szpitala MSWiA
Święcenia przyjął w 2011 roku, a w naszej parafii jest od 2023 roku.

Pom 2

Podkategorie

Historia parafii

Tutaj przedstawio w skrócie historię naszej parafii z podziałem na poszczególne lata.

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń