koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

2 minutes | 384 words

Jeśli w dniu Pięćdziesiątnicy przez dar Ducha Świętego Kościół rodzi się i wychodzi na drogi świata, to momentem decydującym dla jego tworzenia się jest z pewnością ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku. Fundamentem i źródłem Kościoła jest całe Triduum paschale, ale niejako zawiera się ono, jest uprzedzone i «skoncentrowane» na zawsze w darze Eucharystii. W tym darze Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej. W nim ustanowił tajemniczą «równoczesność» między tamtym Triduum i wszystkimi mijającymi wiekami.

Myśl ta rodzi w nas uczucia wielkiego i wdzięcznego zdumienia. Wydarzenie paschalne i Eucharystia, która je uobecnia przez wieki, mają niezmierzoną «pojemność». Obejmują niejako całą historię, ku której skierowana jest łaska Odkupienia. To zdumienie winno zawsze odżywać w Kościele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. W sposób szczególny jednak winno towarzyszyć szafarzowi Eucharystii. To on, dzięki władzy udzielonej mu w sakramencie Święceń, dokonuje przeistoczenia. To on wypowiada z mocą Chrystusowe słowa z Wieczernika: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane… To jest Krew moja, która za was będzie wylana…». Kapłan wypowiada te słowa, a raczej użycza swoich ust i swojego głosu Temu, który wypowiedział je w Wieczerniku i który chce, ażeby były wypowiadane z pokolenia na pokolenie przez wszystkich, którzy w Kościele uczestniczą w sposób służebny w Jego kapłaństwie.

Św. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”,
w Rzymie, w Wielki Czwartek 17.04.2003 roku


Wielka Sobota to drugi dzień w którym nie sprawuje się Eucharystii. To dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. To nie dzień żałoby, a raczej dzień zadumy nad Śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa.
Od godziny 800, wierni mogą adorować Pana Jezusa w Grobie Pańskim,

grob

a także adorować Krzyż.

WSi 004

Także od godziny 800 do 1400, co godzinę będzie miał miejsce obrzęd poświęcenia pokarmów.

 

koszyk

 WS 003   WS 005   WS 009

Zdjęcia: Święcenie pokarmów.

 

Z tyłu kościoła do wyłożonego kosza można składać jajka (ugotowane), którymi będziemy się dzielić w Święto Zmartwychwstania Pańskiego.


O godzinie 19:00 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej.

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń